Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 15. 2. 2021 do 21. 2. 2021

Oznámení v týdnu od 15. 2. 2021 do 21. 2. 2021

15. 2. Pondělí

Férie

16. 2. Úterý

Férie

17:00 mše svatá (na faře) – Vlachovo Březí

17. 2. Popeleční středa

den přísného postu

16:30 mše svatá – Lažiště

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

18. 2. Čtvrtek

férie

19. 2. Pátek

Férie

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

20. 2. Sobota

Férie

17:00 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

21. 2. První neděle postní

09:15 mše svatá – Lažiště

10:30 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě https://www.fa­cebook.com/…ncik/v­ideos/

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:15 bohoslužba slova – Lštění

V neděli 21. února 2021 bude probíhat sbírka „Svatopetrský ha­léř“

Popeleční středa – Popelec – „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.“

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. Zavedení „Popeleční středy" se datuje někdy do 6. – 7. století.

Popelec – Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= pope-lec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. „kočiček“ – v našich kra-jích) po-svěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

Půst – Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení.) Odcházet z kostela s viditelným znamením popelce na čele je často odvážným svědectvím víry. Jsem možná pro některé divný, někteří nerozumí a někteří se zamyslí… Pane, dej, ať máme odvahu nejen být ti svědky, ale i měnit svá srdce!

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí každý pátek půl hodiny před mši svatou.

Požehnaný postní období vám všem přeje

Váš duchovní otec R. D. Mgr. Šimon Stančík

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky