Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 29. 3. 2021 do 4. 4. 2021

Oznámení v týdnu od 29. 3. 2021 do 4. 4. 2021

29. 3. Pondělí svatého týdne

30. 3. Úterý svatého týdne

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí (na faře)

31. 3. Středa svatého týdne

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí (na faře)

1. 4. Zelený čtvrtek

Večerní mše na památku Večeře Páně

16:00 mše svatá – Lažiště

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

2. 4. Velký pátek

Památka Umučení Páně – den přísného postu

10:00 pobožnost křížové cesty – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

15:00 velkopáteční obřady – Vlachovo Březí, taky vysílané živě

3. 4. Bíla sobota

Večer Velikonoční vigilie – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

20:00 obřady velikonoční vigilie a mše svatá – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

5. 4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

09:15 mše svatá – Lažiště

10:30 mše svatá – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:15 mše svatá – Lštění

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

V neděli 28. března se mění zimní čas na letní. Letní čas v roce 2021 začne platit v noci 28. března. Hodiny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.

Postní kasičku s uspořenou částkou na konci postu přineste zpět do kostela do 11. dubna. Druhou, novou možností, je poukázat almužnu přímo na účet Diecézní charity České Budějovice, která pak pří-spěvek rozdělí na polovinu mezi Charitu a Pastorační středisko Biskupství českobudějovického:

číslo účtu: 4200143282/6800, variabilní symbol 20214501.

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“

Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a uprostřed Velikonočního tridua (na Velký pátek) společ-ným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“. „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je také cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. Tyto ušetřené prostředky se slavnostně přinášejí na Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako výraz solidarity našeho společenství s těmi, kteří jsou v nouzi.

Na velký pátek 2. dubna 2021 vás srdečně zvu na pobožnost křížové cesty v 10:00 h., která se uskuteční ve Vlachovo Březí ve farním kostele Zvěstování Páně.

Poklona u Božího hrobu v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí bude ve Velký pátek od skončení obřadů do 20:00 hod. a Bíla sobota od 10:00 do 12:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky