Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 17. 5. 2021 do 23. 5. 2021

Oznámení v týdnu od 17. 5. 2021 do 23. 5. 2021

17. 5. Pondělí

Férie

18. 5. Úterý

Sv. Jana I., papeže a mučedníka

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

19. 5. Středa

Férie

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

20. 5. Čtvrtek

Sv. Klementa Hofbauera, kněze; nebo Sv. Bernardína Sienského, kněze

18:00 mše svatá – Lažiště

21. 5. Pátek

Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

22. 5. Sobota

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

18:00 mše svatá s nedělní platností – Předslavice

19:30 svatodušní vigilie s Iucernáriem – Vlachovo Březí

23. 5. Neděle

Slavnost Seslání Ducha svatého

09:15 mše svatá – Lažiště

10:30 potní mše svatá – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

11:15 bohoslužba slova – Lštění

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou probíhat ve mši svaté.

„Duch svatý je Bohem působícím v nás“ (Papež František)

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc. Židé si původně o Veliko-nocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem „svátost křesťanské dospělosti – Biřmování.“

Požehnané velikonoční období vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky