Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 24. 5. 2021 do 30. 5. 2021

Oznámení v týdnu od 24. 5. 2021 do 30. 5. 2021

24. 5. Pondělí

Památka Panny Marie, Matky církve

25. 5. Úterý

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve; Sv. Řehoře VII., papeže; Sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny

10:00 vikariátní setkání kněží – mše svatá ze sv. Vojtěcha, mučedníka – Lštění

26. 5. Středa

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

27. 5. Čtvrtek

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

18:00 mše svatá – Lažiště

28. 5. Pátek

Férie

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

29. 5. Sobota

Sobotní památka Panny Marie; Sv. Pavla VI. papeže

11:00 poutní mše svatá – Všechlapy

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

30. 5. Neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice

09:15 poutní mše svatá – Lažiště

10:30 mše svatá – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

11:15 mše svatá – Lštění

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou probíhat ve mši svaté.

„Duch svatý je Bohem působícím v nás“ (Papež František)

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc. Židé si původně o Veliko-nocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem „svátost křesťanské dospělosti – Biřmování.“

Požehnané Letnice vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky