Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 6. 9. 2021 do 12. 9. 2021

Oznámení v týdnu od 6. 9. 2021 do 12. 9. 2021

6. 9. Pondělí

Férie

7. 9. Úterý

Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

8. 9. Středa

Svátek Narození Panny Marie

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

9. 9. Čtvrtek

Sv. Petra Klavera, kněze

18:00 mše svatá – Lažiště

10. 9. Pátek

Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

16:00 pohřební mše svatá – Vlachovo Březí, + Jindřich Tomášek

11. 9. Sobota

Sobotní památka Panny Marie

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

12. 9. Neděle

24. neděle v mezidobí

09:15 mše svatá – Lažiště

10:30 mše svatá – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

I v školním roce 2021/2022 se bude vyučovat náboženství ve škole. Přihlášky na náboženství máte možnost si vyzvednout od 1. 9. 2019 v kostele – sakristií po mší svaté, nebo na farním úřade. Vyplněné a podepsané nejlépe oběma rodiči, prosím, odevzdejte – nejlépe v sakristií, nebo dejte do schránky na dopisy před farou ve Vlachově Březí do 17. 9. 2021.

Požehnané mezidobí vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky