Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 23. 1. 2023 do 29. 1. 2023

Oznámení v týdnu od 23. 1. 2023 do 29. 1. 2023

23. 1. Pondělí

Férie

24. 1. Úterý

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

17:00 mše svatá na faře – Vlachovo Březí

25. 1. Středa

Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola

15:30 mše svatá – Vacov

17:00 mše svatá na faře – Vlachovo Březí

26. 1. Čtvrtek

Památka sv. Timoteje a Títa, biskupů

15:30 mše svatá – Čkyně

17:00 mše svatá – Lažiště

27. 1. Pátek

Sv. Anděly Mericiové, panny

15:30 mše svatá – Bohumilice

17:00 mše svatá na faře – Vlachovo Březí

28. 1. Sobota

Sobotní památka Panny Marie; Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

14:00 mše svatá s nedělní platností – Předslavice

17:00 mše svatá s nedělení platností – Vlachovo Březí

29. 1. Čtvrtá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Čkyně

09:15 mše svatá – Lažiště

09:30 mše svatá – Bohumilice

10:30 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě

11:30 mše svatá – Vacov

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17)

Úvahy na osm dní:

1. den: „Naučit se dělat, co je správné“ (Iz 1,12–18; Lk 10,25–36)

2. den: „Až bude spravedlnosti učiněno zadost…“ (Př 21,13–15; Mt 23,23–25)

3. den: „Zachovávej právo, miluj milosrdenství a choď pokorně“ (Mi 6,6–8; Mk 10,17–31)

4. den: „Hle, slzy utiskovaných“ (Kaz 4,1–5; Mt 5,1–8)

5. den: „Zpívat píseň Hospodinovu v cizí zemi“ (Ž 137,1–4; Lk 23,27–31)

6. den: „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných…“ (Ez 34,15–20; Mt 25,31–40)

7. den: „Co je teď, být nemusí“ (Jb 5,11–16; Lk 1,46–55)

8. den: „Spravedlnost, která obnovuje společenství“ (Ž 82,1–4; Lk 18,1–8)

Požehnaný nastávající týden vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky