Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023

Oznámení v týdnu od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023

20. 2. Pondělí

Férie

21. 2. Úterý

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

17:00 mše svatá na faře – Vlachovo Březí

22. 2. Středa

Férie

15:30 mše svatá – Čkyně

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

23. 2. Čtvrtek

Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

24. 2. Pátek

Férie

10:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, + Jaroslav Kokeš

16:30 pobožnost křížové cesty – Vlachovo Březí

25. 2. Sobota

14:00 mše svatá s nedělní platností – Předslavice

17:00 mše svatá s nedělení platností – Vlachovo Březí

26. 2. První neděle v postní

08:00 mše svatá – Čkyně

09:30 mše svatá – Bohumilice

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

V neděli 19. února 2023 bude probíhat sbírka „Svatopetrský ha­léř“

Popeleční středa – Popelec – „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.“

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Veliko-noc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. Zavedení „Popeleční středy" se datuje někdy do 6. – 7. století.

Popelec – Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své ne-pravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. „kočiček“ – v našich kra-jích) po-svěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

Půst – Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).

Odcházet z kostela s viditelným znamením popelce na čele je často odvážným svědectvím víry. Jsem možná pro některé divný, někteří nerozumí a někteří se zamyslí… Pane, dej, ať máme odvahu nejen být ti svědky, ale i měnit svá srdce!

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí každý pátek půl hodiny před mši svatou.

Požehnaný postní období vám všem přeje a žehná vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky