Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 3. 4. 2023 do 9. 4. 2023

Oznámení v týdnu od 3. 4. 2023 do 9. 4. 2023

3. 4. Pondělí svatého týdne

4. 4. Úterý svatého týdne

17:00 mše svatá na faře – Vlachovo Březí

5. 4. Středa svatého týdne

17:00 mše svatá na faře – Vlachovo Březí

6. 4. Zelený čtvrtek

Památka Večeře Páně

16:30 mše svatá – Čkyně

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě

7. 4. Velký pátek

Památka umučení Páně – den přísného postu

15:00 obřady – Vlachovo Březí, vysílané živě

17:00 obřady – Bohumilice

8. 4. Bíla sobota

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

19:30 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě

9. 4. Neděle Velikonoční

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

08:00 mše svatá – Čkyně

09:30 mše svatá – Bohumilice

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

Postní kasičku s uspořenou částkou na konci postu přineste zpět do kostela do 9. dubna.

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“

Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a uprostřed Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“. „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je také cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. Tyto ušetřené prostředky se slavnostně přinášejí na Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako výraz solidarity našeho společenství s těmi, kteří jsou v nouzi.

Na velký pátek 7. dubna 2023 vás srdečně zvu na pobožnost křížové cesty v 10:00 h., která se uskuteční ve Vlachovo Březí ve farním kostele Zvěstování Páně.

Poklona u Božího hrobu:

v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí – Velký pátek od skončení obřadů do 19:00 hod. a Bíla sobota od 10:00 do 12:00 hod.

v kostele Nejsvětější Trojice v Bohumilicích a kostele sv. Marie Magdaleny ve Čkyni – Bíla sobota od 11:00 do 14:00 hod.

Požehnaný svatý týden vám všem přeje a žehná vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky