Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 29. 5. 2023 do 4. 6. 2023

Oznámení v týdnu od 29. 5. 2023 do 4. 6. 2023

29. 5. Pondělí

Památka Panny Marie, Matky církve

30. 5. Úterý

Památka sv. Zdislavy

31. 5. Středa

Svátek Navštívení Panny Marie

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

1. 6. Čtvrtek

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

16:30 mše svatá – Čkyně

17:30 mše svatá – Bohumilice

2. 6. Pátek

První pátek: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu; Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

3. 6. Sobota

První sobota: úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie; Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

11:00 poutní mše svatá – Všechlapy

17:30 mše svatá s nedělní platností – Dub

18:30 Fatimský růženec – Vlachovo Březí

19:00 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

4. 6. Neděle v mezidobí

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

08:00 mše svatá – Čkyně

09:30 poutní mše svatá – Bohumilice, vysílaná živě

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou probíhat ve mši svaté.

„Duch svatý je Bohem působícím v nás“ (Papež František)

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc. Židé si původně o Veliko-nocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem „svátost křesťanské dospělosti – Biřmování.“

Požehnaný nastávající týden vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky