Titulní stranka Křížová cesta Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

VII.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Náš Pán padl již podruhé. Jeho pád nás však pozvedá a vrací zpět do života. Na naše selhání a podléhání hříchu Ježíš odpovídá s odhodlaností nás zachránit a poskytnout nám hojné odpuštění.

Ježíše přinutil padnout k zemi kříž nás však k zemi sráží naše záliba ve věcech tohoto světa.

Ježíš raději padá než aby se vzdal kříže. Tak moc nás miluje. To je způsob, kterým léčí nedostatek lásky v tomto světě.

A pokud máme velice těžký čas, tak nechme všechno na silných ramenou našeho Pána Ježíše Krista a řekněme , že se mu celí odevzdáváme a svěřujeme mu úplně všechny věci malé i velké, trvalé i pomíjející..

A pak se už netrapme nikdy více.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


VIII. Pán Ježíš potkává plačící ženy z Jeruzaléma


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky