Titulní stranka Křížová cesta Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

IX.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Náš Pán padá již potřetí a pouze 40–50 kroků ho dělí od vrcholu. Jeho síla ho zradila a leží v úplném vyčerpání na zemi. Každý proti němu. Jeho Matka – má Matka – pláče. Ježíš plní vůli svého Otce, co více může dát ? Z lásky k nám se dobrovolně obětoval, abychom se mohli stát Božími dětmi.

Můj Bože! Ať nenávidím hřích a sjednotím se s tebou, berouce Svatý Kříž do svých rukou, abych mohl plnit tvou nejsvětější vůli. Zbaven všech pozemských lákadel, s žádným jiným cílem než tím, abych oslavil tvou velikost. Ať jdu přímo a jsem ochoten se ti celý odevzdat.

Pane, nyní si uvědomuji, jak moc jsem tě zarmoutil hříchy, které jsem spáchal a stále páchám a jsem naplněn smutkem. Jak lehké je plakat nad tím co jsem udělal a prosit tě o odpuštění.

Někdy velice toužíme po odpuštění hříchů, tak silně, že to sotva můžeme slovy sdělit… Ale nezapomínejme, že duch pokání se skládá hlavně z vzorného plnění našich každodenních povinností i když někdy to může být velice těžké.

Pane, chceme plnit tvou vůli v každou chvíli. A když to nejsme vždy schopni říci s úplnou upřímností, tak tě prosíme o to, aby si nám pomohl a dal nám milost žít podle tvé svaté vůle.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


X. Pánu Ježíši berou šat


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky