Titulní stranka Křížová cesta Pán Ježíš přijímá těžký kříž

Pán Ježíš přijímá těžký kříž

Pán Ježíš přijímá těžký kříž

II.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Bez jakéhokoliv odporu na sebe náš Pán bere těžký kříž. Dělá to všechno z lásky k nám. Jestliže chceme následovat Pána je třeba na sebe brát kříž každý den a přemáhat všechny těžkosti a bolesti vírou a důvěrou. Už dnes se musíme rozhodnout a vzdát se sami sebe a jít za Pánem s křížem na ramenou, úsměvem na tváři a světlem v duši. Ten hlas co nám říká, jak těžké jho jsme to na sebe vzali, je hlasem ďábla, těžké břemeno naší pýchy.

Poprosme našeho Pána o pokoru a budeme také rozumět slovům Ježíše. Mé jho je svoboda, mé jho je láska, mé jho je jednota, mé jho je život, mé jho je plodnost.

Kříž našeho Pána Ježíše skutečně netíží. Kříž Ježíše je symbolem vítězství.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


III. Pán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky