Titulní stranka Modlitby Za vyslyšení prosby k svatému Judovi Tadeáši

Za vyslyšení prosby k svatému Judovi Tadeáši

Svatý Judo Tadeáši, blízký příbuzný Krista pána, našeho vykupitele! Apoštole a mučedníku, slavný ve ctnostech a zázracích! věrný a rychlý orodovníku všech svých ctitelů! Byl jsi od Boha obdařen zvláštní milostí přispívat těm, kteří jsou zbaveni téměř vší naděje. Z hloubi své duše a z hloubi svého srdce tě prosím: pospěš mi na pomoc v mojí potřebě a nesnázi, neboť u lidí bych pomoc hledal marně.

Svatý Tadeáši, slibuji, že na tvou přímluvu nikdy nezapomenu a budu tě chválit před světem jako velikého ochránce. Amen.

Milosrdný a dobrý Bože, když tě žádáme prostřednictvím tvého apoštola Judy Tadeáše o milost v naléhavé prosbě, dej nám, abychom byli vyslyšeni. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. amen.

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky