Titulní stranka Modlitby Ranní modlitba

Ranní modlitba

Z celého srdce svého díky vzdávám tobě,

Bože spasení mého,

v této ranní době,

žes mě všeho zlého uchoval této noci

svou předůstojnou mocí

pro Syna milého.

Otče můj nejmilejší, i dnes mě opatruj

a pro život vezdejší vše potřebné daruj:

zdraví, chléb a pokoj, také věrné přátele;

obrať mé nepřátele, zlost jejich upokoj.

Ať je tvůj svatý anděl dnes i vždycky se mnou,

by neměl nikdy ďábel moc svou nade mnou,

rač mi pomoc dáti,

abych světa marnosti,

těla svého žádosti mohl přemáhati.


Otče, Bože všemohoucí, slavný a velký ve své moci,

buď od nás chválen s vděčností.

Neb tys nás v noci minulé zachoval od smrti náhlé i od příhody nešťastné.

Rač, prosíme, také sám tento den šťastný dáti nám,

ať je v tvém jménu požehnán.

Každý z nás ať s potěšením

pracuje v svém povolání, plní tvoje přikázání.

Uslyš, Bože na výsosti, naše prosby i žádosti,

popřávej nám své milosti.

Pro svého Syna milého,

Ježíše, Pána našeho,

požehnej práce každého.

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky