Titulní stranka Křížová cesta Veronika podává pánu Ježíši roušku

Veronika podává pánu Ježíši roušku

Veronika podává pánu Ježíši roušku

VI.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš celý zkrvavený, zcela vyčerpán po bičování, hlava pokryta ranami po trnové koruně, vlasy slepené krví, kterou se v Getsemanské zahradě potil. Žádná část jeho těla není zdravá, lidem se hnusí a opovrhují jím. Přitom kolem prochází syn Boha, nazvaný šílencem a přitom šíleně zamilovaný do nás. Veronika otírá zkrvavenou tvář našeho Pána šátkem, tvář , která se smála na děti, zjevila se v jasu na hoře Proměnění a nyní je ranami, potem a krví pokryta, ale všechna ta krev, rány a pot – to je naše očištění.

Naše hříchy způsobily, že Ježíš trpěl a znovu jsou to naše hříchy, které nám brání vidět tvář našeho Pána jasně. A když vidíme špatně, potřebujeme si rozsvítit, a stejně tak ten, kdo nejde s Ježíšem, jde tmou.. Proto, se rozhodněme ještě dnes jít s Pánem, jděme do kostela, ke zpovědi, modleme se, ať zase můžeme kráčet ve světle.

Díky Pane za Veroniku, ona tě litovala doopravdy a svou lítost dokázala skutkem. Neboť lítost bez skutků není lítostí a víra, kterou si člověk přizpůsobí, aby mu to vyhovovalo není vírou.

Vtiskni Pane do našich srdcí pravou víru, lásku a naději.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


VII. Pán Ježíš padá pod křížem podruhé


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky