Římskokatolická farnost Vlachovo Březí

Roku 1359 se ve Vlachově Březí připomíná plebanie. Od roku 1933 je tu zřízené děkanství. Farní kostel Zvěstování Páně (starší název Zvěstování Panně Marii), jeho historie začíná ve 14.století. Původní kostel byl menší a byl postaven v románském slohu. V letech 1659 – 1669 byl přestavěn do dnešní podoby barokního kostela s pravoúhlým presbytářem a dvojicí bočních kaplí.

Roku 1702 mnich Faltýn daroval farnosti vzácný obraz Panny Marie svatodušské Na návrší, kde s obrazem odpočíval, byla postavena dřevěná kaple, nyní na tomto místě nad Vlachovým Březím stojí filiální kostel Ducha Svatého. Milostný obraz Panny Marie svatodušské byl přenesen do farního kostela Zvěstování Páně, a do kostela Ducha svatého bývá přenášen pouze jednorázově, při příležitostných poutních bohoslužbách. V roce 1851 byla ke kostelu Ducha Svatého postavena křížová cesta.

Do farnosti patří tyto obce:

Budkov, Dolní Kožlí, Dolní Nakvasovice, Doubrava, Horní Kožlí, Horní Nakvasovice, Chocholatá Lhota, Chlumany, Lipovice, Konopiště, Uhřice, Újezdec, Vlachovo Březí, Žabrakov

RSS | mapa stránekna začátek stránky