Římskokatolická farnost Vlachovo Březí

Roku 1359 se ve Vlachově Březí připomíná plebanie. Od roku 1933 je tu zřízené děkanství. Farní kostel Zvěstování Páně (starší název Zvěstování Panně Marii), jeho historie začíná ve 14.století. Původní kostel byl menší a byl postaven v románském slohu. V letech 1659 – 1669 byl přestavěn do dnešní podoby barokního kostela s pravoúhlým presbytářem a dvojicí bočních kaplí.

Roku 1702 mnich Faltýn daroval farnosti vzácný obraz Panny Marie svatodušské Na návrší, kde s obrazem odpočíval, byla postavena dřevěná kaple, nyní na tomto místě nad Vlachovým Březím stojí filiální kostel Ducha Svatého. Milostný obraz Panny Marie svatodušské byl přenesen do farního kostela Zvěstování Páně, a do kostela Ducha svatého bývá přenášen pouze jednorázově, při příležitostných poutních bohoslužbách. V roce 1851 byla ke kostelu Ducha Svatého postavena křížová cesta.

Do farnosti patří tyto obce:

Budkov, Bušanovice – Dolní Nakvasovice, Bušanovice – Horní Nakvasovice, Dub, Dub – Borčice, Dub – Javornice, Dubská Lhota, Chlumany, Lipovice, Lipovice – Konopiště, Lipovice – Žabrakov, Radhostice, Radhostice – Dvorec, Radhostice – Libotyně, Radhostice – Lštění, Újezdec, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí -Dachov, Vlachovo Březí – Dolní Kožlí, Vlachovo Březí – Doubrava, , Vlachovo Březí – Horní Kožlí, Vlachovo Březí – Chocholatá Lhota, Vlachovo Březí – Mojkov, Vlachovo Březí – Uhřice,


Duchovní:

R. D. Mgr. Šimon STANČÍK, administrátor, duchovní poradce HZS, JSDH, SDH v českobudějovické diecéze

mob. 604 223 952

Nám. Svobody 58, 384 22 Vlachovo Březí


Členové farní rady:

Jan Fiedler

Václav Fiedler

Bc. Emil Růžička

Jan Kubašta

Michaela Korbačková

MUDr. Hana Kovářová

Peter Varaus


Akolyta:

Bc. Emil Růžička, mob. 778 706 916

Kostelnice:

Eva Varausová, mob. 724 295 377

Mgr. Marie Selnerová, mob. 721 340 045

Varhaníci:

Jan Kubašta, mob. 728 255 331

Img. Jan Šmrha PhD., mob. 608 156 372

Martina Dejmková Šmrhová, mob. 736 287 885


Ředitelka Farní charity:

Ing. Stanislava Vitoňová, mob. 606 627 636

RSS | mapa stránekna začátek stránky