Titulní stranka Farní ohlášky

Farní ohlášky

Oznámení v týdnu od 11. 12. 2017 do 17. 12. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

11.12. Pondělí

08:00 – 18:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

12.12. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Štěpán

13.12. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Janu

14.12. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Lažiště, Na úmysl celebranta

15.12. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

16.12. Sobota

17:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

17.12. Třetí neděle adventní

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí, na úmysl celebranta

09:30 mše svatá – Lažiště, + Marie Tratbergerová

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + R. D. Alois Haase, kněz

Po celý advent budeme slavit rorátní mše svaté ke cti Panny Marie.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky