Titulní stranka Farní ohlášky

Farní ohlášky

Oznámení v týdnu od 23. 4. 2018 do 29. 4. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

23.4. Pondělí

08:00 – 17:30 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Emil a Marie

24.4. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Kateřinu s rod.

25.4. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ladislav a Marie Švancar

26.4. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + z rod. Hodinů, Turků, Pelešků a duše v očistci

27.4. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Alžběta, 1. výročí

28.4. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub, + Magdaléna a Vendelín

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, + Rudolf

29.4. Pátá neděle velikonoční

08:00 mše svatá – Předslavice, + Jaroslav Jáchym a obojí rodiče

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jan Pěsta a duše v očistci

08:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky