Titulní stranka Farní ohlášky

Farní ohlášky

Oznámení v týdnu od 16. 7. 2018 do 22. 7. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

16.7. Pondělí

08:00 – 18:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

17.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro rodinu Josefa

18.7. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Albertinu

19.7. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Růžena Liňhová, manžel, dcera Maruška

20.7. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + František a Jarolím

21.7. Sobota

18:00 poutní mše svatá – Dub, Za farnost

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro rodinu Dominika

22.7. Šestnáctá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice, + Eduarda Sedláčka a manželku a Eduarda a Jaroslavu Sedláček

09:30 mše svatá – Lažiště, + z rod. Pušů, Hodinů a celý rod

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky