Titulní stranka Farní ohlášky

Farní ohlášky

Oznámení v týdnu od 9. 12. 2019 do 15. 12. 2019

9.12. Pondělí, Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + František Styblo

10.12. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, na úmysl celebranta

11.12. středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, na úmysl celebranta

12.12. Čtvrtek

16:00 mše svatá – Lažiště, na úmysl celebranta

13.12. Pátek

10:00 – 16:50 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, na úmysl celebranta

14.12. Sobota

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, + Jan, Vlasta Kovář a Hermína Plechyngerová

15.12. Třetí neděle adventní

09:30 mše svatá – Lažiště, + Rudík Vojta, rod. Turků a Galgaňáků

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + R. D. Alois Haase, kněz

Po celý advent budeme slavit rorátní mše svaté ke cti Panny Marie.

Mše svaté ve Vlachovo Březí se slouží v týdnu na faře a nedělní mše svatá v kostele.

Dobrý Bože,

daruj nám otevřené oči, abychom rozeznali Tvoje znamení.

Daruj nám otevřené uši, abychom slyšeli Tvé slovo.

Daruj nám otevřené srdce, abychom Tě mohli přijmout.

Daruj nám odvahu, abychom se vydali Tě hledat a podávali svědectví o Tobě.

Požehnaný Advent vám přeje váš duchovní otec R. D. Mgr. Šimon Stančík.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky