Titulní stranka Farní ohlášky

Farní ohlášky

Oznámení v týdnu od 10. 12. 2018 do 16. 12. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

10.12. Pondělí

08:00 – 16:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

11.12. Úterý


12.12. Středa

14:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, + Žofie Předotová

13.12. Čtvrtek

16:00 mše svatá – Lažiště, + Stanislav

14.12. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ladislav a Marie

15.12. Sobota

17:00 bohoslužba slova – Dub

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, Za zemřelé dárce

9.12. Třetí adventní neděle

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí, + z rod. Ludačků a Cvrčalů

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jaroslav a Marie Divacký

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + R. D. Alois Haase, kněz

Po celý advent budeme slavit rorátní mše svaté ke cti Panny Marie.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky