Titulní stranka Farní ohlášky

Farní ohlášky

Oznámení v týdnu od 24. 9. 2018 do 30. 9. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

24.9. Pondělí

08:00 – 16:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

25.9. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl

26.9. Středa

13:00 pohřeb se mši svatou – Lažiště, + Karel Mauric

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Emanuel Pojsl, rodiče a sourozence

27.9. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Václav Mráz, sourozenci Marie a Josef, rodiče s obojí strany a celý rod Mrázů

21.9. Pátek

09:30 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

11:00 poutní mše svatá – Chocholatá Lhota, Za farnost

14:00 poutní mše svatá – Chlístov, Za farnost

22.9. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub, + Tobiáš

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, + z rodiny Krejsů

23.9. Dvacátá šestá neděle v mezidobí

08:00 poutní mše svatá – Předslavice, Za farnost

09:30 mše svatá – Lažiště, + Emílie Karčová, Jaroslav Divacký, Václav Ťápala

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Náboženství se začalo vyučovat od 20. září 2018 ve Vlachově Březí každý čtvrtek 1. skupina o 12:00 hod. a 2. skupina o 13:00 hod. 3. skupina o 14:00 hod. ve škole a 4. skupina každý pátek o 13:00 hod. na faře.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky