Titulní stranka Aktuality Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc prosinec 2023

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc prosinec 2023

Přidáno: 16. 12. 2023

Modleme se za celosvětovou ekologickou konverzi

Přestože papež František mohl (kvůli svému zdraví) práci Konference OSN o změně klimatu 2023 v Dubaji (COP 28) sledovat jen zpovzdálí, neváhá hovořit o tom, že je účastníkům blízko. Na počátku adventu se na nás obrací s konkrétní prosbou o modlitbu. Může a má podepřít jeho apel: „Znovu vyzývám k reakci na změnu klimatu prostřednictvím konkrétních politických změn: vymaňme se ze zajetí partikularismu a nacionalismu, vzorců minulosti, a přijměme společnou vizi, která nás všechny bezodkladně zaváže k nezbytné globální ekologické konverzi.“ V nedávno vydané apoštolské exhortaci Laudate Deum adresované všem lidem dobré vůle papež upozorňuje, že „autentická víra nejen posiluje lidské srdce, ale také proměňuje celý život, přetváří osobní cíle, osvěcuje vztahy s druhými lidmi a propojuje s celým stvořením.“ (čl. 61) Kořeny současných rizik jsou duchovní: „Člověk, který tvrdí, že nahrazuje Boha, se stává nejhorším nebezpečím sám pro sebe.“ (čl. 73) Nevystačíme si s naivním utopismem, do něhož nezřídka upadají mladí lidé. Anarchistický radikalismus lze vnímat s jistým pochopením, řešením však není. Ani katastrofická kázání falešných proroků nejsou neomylná. Křesťan se učí milovat přítomný stvořený svět, ponořený do rukou Božích proto, aby se stal věčností. Přítomný život směřující ke smrti není překonáván prostým směřováním dopředu, nýbrž začleněním do Kristova Těla. Podle Teilharda de Chardin tato proměna „je nejkrásnější tajemství křesťanské víry, když ji doopravdy pochopíme, protože božství vyzařuje z hlubin všech věcí. (…) Celý vesmír se vyjeví jako proměněný prostřednictvím Kristovy plnosti.“ Bez adventního očekávání Kristova příchodu v plnosti nám zbývají jen různé podoby v podstatě téhož katastrofické scénáře. Výběr to není vůbec lákavý. Papež nám znovu připomíná, že tomu tak vůbec nemusí být. Podmínkou je však obrácení, které zahrnuje náš životní styl. Čas sice rychle zraje, ale Bůh nám jej stále ještě dopřává, obrátíme-li se.

Pavel Ambros SJ, národní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky