Titulní stranka Aktuality Týden modliteb za jednotu křesťanů

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Přidáno: 12. 1. 2024

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Miluj Hospodina, Boha svého… a svého bližního jako sám sebe“ (L 10,27)

Úvahy na osm dní:

  1. den: „Pomoz nám, Pane, aby náš život byl vždy obrácen k tobě.“ (Ř 14,8–9; Ž 103,13–18; L 10,25)
  2. den: „Pomoz mi, Pane, abych miloval tebe, svého bližního i sám sebe celým svým bytím.“ (Dt 10,12–13; Ž 133; L 10,27)
  3. den: „Pane, otevři naše srdce těm, které nevidíme.“ (Ř 13,8–10; Ž 119,57–63; L 10,29)
  4. den: „Kéž se nikdy neodvrátíme od těch, kteří to potřebují.“ (Iz 58,6–9a; Ž 34,15–22; L 10,31)
  5. den: „Pane, pomoz nám vidět rány a nacházet naději.“ (Jl 2,23–27; Ž 104,14–15.27–30; L 10,34)
  6. den: „Pane, učiň z našich církví „hostince“, abychom přijímali ty, kteří to potřebují.“ (Gn 18,4–5; Ž 5,11–12; L 10,34)
  7. den: „Pane, ukaž nám, jak máme reagovat na své bližní.“ (Fp 2,1–5; Ž 10,17–18; L 10,36)
  8. den: „Pane, kéž je naše společenství znamením tvého království.“ (Ř 12,9–13; Ž 41,1–2; L 10,37)

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky