Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 12. 2. 2024 do 18. 2. 2024

Oznámení v týdnu od 12. 2. 2024 do 18. 2. 2024

12. 2. Pondělí

Férie

13. 2. Úterý

Férie

10:30 pohřeb se mši svatou – Bohumilice, + Božena Bízková

17:00 mše svatá – na faře ve Vlachovo Březí

14. 2. Popeleční středa

den přísného postu

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

15. 2. Čtvrtek

doba postní

16. 2. Pátek

doba postní

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

17. 2. Sobota

Sv. Alexia a druhů, řeholníků

15:00 mše svatá s nedělní platností – Lštění

17:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

18. 2. První neděle postní

08:00 mše svatá – Čkyně

09:30 mše svatá – Bohumilice

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

Popeleční středa – Popelec – „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.“

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. Zavedení „Popeleční středy" se datuje někdy do 6. – 7. století.

Popelec – Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své ne-pravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicot-nosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. „kočiček“ – v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

Půst – Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).

Odcházet z kostela s viditelným znamením popelce na čele je často odvážným svědectvím víry. Jsem možná pro některé divný, někteří nerozumí a někteří se zamyslí… Pane, dej, ať máme odvahu nejen být ti svědky, ale i měnit svá srdce!

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat půl hodiny před mši svatou:

každý čtvrtek

– farní kostel Nejsvatější Trojice, Bohumilice

– farní kostel sv. Marie Magdalény, Čkyně

každý pátek

– farní kostel Zvěstování Páně, Vlachovo Březí

Požehnaný postní období vám všem přeje a žehná vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky