Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 25. 3. 2024 do 31. 3. 2024

Oznámení v týdnu od 25. 3. 2024 do 31. 3. 2024

25. 3. Pondělí

svatý týden

26. 3. Úterý

svatý týden

12:00 pohřeb se mši svatou – Předslavice, + Václav Hauser

17:00 mše svatá – na faře ve Vlachovo Březí

27. 3. Středa

svatý týden

17:00 mše svatá – na faře ve Vlachovo Březí

28. 3. Zelený čtvrtek

Památka Večeře Páně

16:30 mše svatá na památku Večeře Páně – Čkyně

18:00 mše svatá na památku Večeře Páně – Vlachovo Březí, vysílaná živě


29. 3. Velký pátek

Památka umučení Páně

15:00 obřady na památku umučení Páně – Vlachovo Březí, vysílaná živě

17:00 obřady na památku umučení Páně – Bohumilice

30. 3. Bíla sobota

Vigilie slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

19:30 mše svatá  – Vlachovo Březí, vysílaná živě

31. 3. Neděle Velikonoční

Slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

08:00 mše svatá – Čkyně

09:30 mše svatá – Bohumilice

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

Postní kasičku s uspořenou částkou na konci postu přineste zpět do kostela do 14. dubna. Druhou, novou možností, je poukázat almužnu přímo na účet Diecézní charity České Budějovice, která pak příspěvek rozdělí na polovinu mezi Charitu a Pastorační středisko Biskupství českobudějovického:

číslo účtu: 1000039938/5500, variabilní symbol 20244501.

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“

Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a uprostřed Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“. „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je také cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. Tyto ušetřené prostředky se slavnostně přinášejí na Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako výraz solidarity našeho společenství s těmi, kteří jsou v nouzi.

Na velký pátek 29. března 2024 vás srdečně zvu na pobožnost křížové cesty v 10:00 h., která se uskuteční ve Vlachovo Březí ve farním kostele Zvěstování Páně.

Poklona u Božího hrobu:

v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí – Velký pátek od skončení obřadů do 19:00 hod. a Bíla sobota od 10:00 do 12:00 hod.

v kostele Nejsvětější Trojice v Bohumilicích a kostele sv. Marie Magdaleny ve Čkyni – Bíla sobota od 09:00 do 11:30 hod.

Požehnaný svatý týden a Velikonoční Triduum všem přeje a žehná vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky