Titulní stranka Život a víra Cesta života

Cesta života

Ježíš nás miluje a touží být s námi nyní i po celou věčnost. My však můžeme být s Ježíšem pouze tehdy, když se očistíme od všeho zlého, protože Bůh je nekonečné dobro a láska a zlo je neslučitelné s dobrem a láskou.

Zlo není pojem, je to nenávist, závist, zvrácenost. Zla se dopouští ten, kdo ublíží druhému. Je možné a správné požádat toho, komu jsme ublížili o odpuštění, ale trápení, které jsme mu způsobili, již napravit nemůžeme, není v našich možnostech abychom následky zla, kterého jsme se dopustili napravili.

Proto přichází Ježíš, utrpení způsobené naším zlým jednáním bere na sebe a trpí, zakouší všechny zlé skutky, které kdy člověk spáchal a v bolestech umírá. Vzal na sebe všechno utrpení, které člověk zlem způsobil a tím všechny následky našeho zlého jednání navždy odčinil

Ale co my, spáchali jsme tolik zlého, tolik jsme se pošpinili, tolik jsme se provinili, způsobili tolik utrpení i Ježíš kvůli nám trpěl. Ježíš však pro nás trpěl z lásky, aby odčinil a napravil všechno zlo, které jsme způsobili, aby nás od všeho zla očistil, abychom mohli být s ním, protože každého z nás miluje, protože ani jednoho z nás nechce ztratit. Ježíš zemřel za naše těžké hříchy na kříži a naše těžké hříchy zemřely s ním. Ježíšův těžký kříž se stal naším vysvobozením.

Ježíšův Kříž uctíváme, klaníme se před ním, poklekáme, je naším požehnáním, naší záchranou, naší spásou, je důkazem nekonečné lásky Ježíše k nám, milujeme jej. Opravdu jej dokážeme milovat? Snažíme se. I pro Ježíše byl přece těžký, klesal pod ním, trpěl na něm trýznivými bolestmi.

Snažíme se jít za Ježíšem a jsme na cestě za Ježíšem. Pokud je to opravdu cesta Ježíšova není možné nesetkat se s křížem, vždyť cesta Ježíšova je cesta křížová. Na této cestě však nebudeme nikdy osamoceni, protože je to cesta lásky a tam kde je láska, tam je i Ježíš.

Matouš 16,14: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům:,,Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.

Pane Bože, když na naší cestě života neseme těžký kříž, prosíme, abychom jej přijali s pokorou, trpělivostí a s vědomím, že Ježíš trpěl na kříži z lásky k nám, a že naše jediná cesta k Tobě je Ježíšova oběť a jeho bolestné utrpení na kříži za nás hříšníky. Pane Bože, prosíme Tě, abychom kříž přijali z lásky a s odevzdáním se Tvé vůli, stejně jako jej přijal pokorný Ježíš, abychom v těžkých okamžicích našeho života následovali Ježíše na jeho bolestné křížové cestě a šli s láskou za ním.

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsi za záchranu nás hříšníků, za odpuštění našich těžkých hříchů, za naše osvobození a očistění od zlého, trpěl smrtelnou úzkostí, snášel ponížení, posměšky, bičování, nesl těžký kříž, trpěl trýznivými bolestmi a obětoval svůj život.

Další položky

RSS | mapa stránekna začátek stránky