Titulní stranka Život a víra Prameny Světla Boží Lásky

Prameny Světla Boží Lásky

Bůh stvořil člověka, aby mu mohl darovat svou lásku, aby mu mohl darovat sám sebe.
Boží láska je zdrojem z něhož tryská mnoho pramenů a jedním z nejkrásnějších je pramen darování se.
Největším z pramenů Boží lásky je pramen Božího milosrdenství a nejzářivějším je pramen světla Božské lásky mezi Otcem a Synem a to je Duch Svatý.
Jedním ze znamení přítomnosti Božské lásky v člověku je tedy darování se bližnímu.
Toto darování se má mnoho podob.
Je to například naslouchání, věnování času dětem, rodičům, manželovi, manželce, darování času Bohu – modlitba, účast na mši svaté, adorace.
Je to darování sama sebe a jediné co člověk musí vlastnit, aby mohl dát tento dar druhému je alespoň zrníčko Božské lásky, které se ujalo v člověku.
I maličkým darováním se bližnímu, Bohu, tento pramínek Božské lásky sílí až se stane velkým pramenem a mocným zdrojem Boží lásky, která je posilou pro potřebné a velkým Božím darem.
Člověk stvořený Bohem pro dar Boží lásky tuto Boží lásku hledá a neklidné je srdce jeho dokud nespočine v této lásce.
Adam a Eva pramen Boží lásky v člověku oslabili prvotním hříchem a do světla Boží lásky vstoupila temnota hříchu.
Temnota hříchu je podobná tmě, která ztěžuje člověku nalezení správné cesty, která způsobuje ztrátu orientace a tak si člověk často plete lásku se sebeláskou, místo darování sama sebe obdarovává pouze sebe bez ohledu na druhé.
Plodem temnoty hříchu je pak bezohlednost, sobectví, sebeukájení.
Ale stačí pouhý pramínek Božího světla, nejmenší dar bližnímu, aby se v člověku rozhořelo opět světlo Boží lásky a aby mohl naplnit olejem svou lampu a jít za svým Stvořitelem.
Ze zrníčka Boží lásky tak vyroste krásný košatý strom, se zelenými ratolestmi pod nímž najdou plody Boží lásky všichni potřební.

Další položky

RSS | mapa stránekna začátek stránky