Titulní stranka Život a víra Zkušenosti nejstaršího exorcisty

Zkušenosti nejstaršího exorcisty

převzato z časopisu Světlo 6–7/2008

S P. Gabrielem Amorthem rozmlouvá Paul Badde

Don Gabriel Amorth bydlí ve velkém domově pro duchovní. Je to novější stavba ze 70. let nedaleko baziliky svatého Pavla v Ostienské čtvrti. Pozemek patří paulínům, řádu, který byl založen s cílem hlásat radostnou zvěst moderními prostředky. Stál jste mě hodinu času, byla jeho první věta. 82letý kněz chodí v klerice s 33 knoflíky. Jeho hlava je takřka holá, kromě několika bílých praménků. Nosí bifokální brýle, jeho oči jsou modrošedé a nenechají nikoho na pokoji.

Místnost připomíná čajovou kuchyni. Je z poloviny kachlíčkovaná, je zde malý oltář a stolek a na něm plastikový pohárek a láhev minerální vody San Benedetto. Na stěnách jsou obrazy P. Pia, Jana Pavla II. a Amorthova učitele. Don Amorth je promovaný právník. V roce 1990 založil Mezinárodní společnost exorcistů, jejíž je čestným prezidentem.

Kolik je vás v Římě?

Bylo nás v Římě devět exorcistů. Jeden je nemocný, jeden byl povýšen a jeden se přestěhoval. Ve Vatikánu působil pater David. Musel této činnosti zanechat z důvodu vysokého věku. I ve Vatikánu působí satanské sekty. Jsou všude. Jen je není vidět. Ale jsou zde.

Ale odkud to víte?

To je známo. Ví se to. Ale pokračujte.

Tak tedy pokračujeme. Otázek mám dost.

Chci vědět, kde ďábel působí.

Démon pracuje všude. Jednou mi řekla Panna Maria v Medjugorje, že jakmile se někdo svěří Pánu, hned za ním spěchá démon. Ďábel je ve Fatimě, v Lurdech, všude. A zcela jistě je ve Vatikánu, v centru křesťanství.

Jaký vztah má k exorcismu papež Ratzinger?

Je velice pro. Několikrát jsem s ním mluvil a při audiencích mě velice povzbuzoval.

Nedošlo tedy po Wojtylovi k žádnému zlomu?

Ne, ne. Ostatně nemyslím, že by někdy vykonával exorcismus.

Klesá poptávka po exorcismech?

Naopak. Dostávám více požadavků než dříve. To souvisí s poklesem víry. To také zvýšilo počet čarodějnic. Věštce můžeme vidět i v televizi. Když uvážíme, že k čarodějnicím chodí osm milionů lidí, pak nesporně musí být čarodějů a věštců v Itálii více než kněží. Ti mají nohu ve dveřích, nikoliv my kněží. Zpovědnice osiřely a ani na poutních místech, jako je Santa Maria degli Angeli u Assisi, není žádný exorcista.

Přicházejí k Vám i Němci?

V Německu nemají exorcistu. Proto mi tak mnoho kněží píše a prosí o pomoc. Ale já tam nejezdím, protože exorcismus není záležitost jedné návštěvy. To vyžaduje celé roky.

Co je to ďábel? Jen metafora?

To je nesporně těžké vysvětlit. Jak to mám vysvětlit někomu, kdo není křesťan a nerozumí náboženství, jako např. japonský televizní tým? Za všech dob všechny kultury měly pojem ducha zla. Pokoušely se proti nim bránit oběťmi. Někdy dokonce lidskými oběťmi, především malými děvčaty. Z Božího zjevení víme něco o zlých duších. Víme, že duchové zla skutečně existují, a to jako démoni. Byli anděly, ale povstali proti Bohu a stali se démony. Jejich hlavním úkolem je svádět lidi ke hříchu. Tomu je vystaven každý. Křesťané i nekřesťané. Sám Ježíš Kristus přijal na sebe, aby byl pokoušen od ďábla.

I Matka Tereza se podrobila exorcismu v posledních letech

Přirozeně! Jsou prohlášení světci, které ještě na smrtelné posteli přepadával ďábel. Celý život měli sílu se proti němu bránit, ale na konci života využívá démon slabosti. I můj učitel, který mě uváděl do exorcismu, byl v posledních okamžicích života těžce navštíven démony.

To znamená, že i Vy, Done Gabrieli

Nikoliv. Ale kardinál Poletti, který mě jmenoval exorcistou, mě svěřil Panně Marii. Ďábel mi často řekl, že jsem dobře chráněn, u mne se nedá nic dělat: Nic mimořádného. Protože každodenní pokušení přirozeně pokračují.

Zlo je podle katolické nauky cena, kterou se platí za svobodu člověka. Bez svobody není zla

Svoboda je jistě Boží dar. Tvoří naši velikost. I andělé byli stvořeni jako svobodní. Svoboda však může být přirozeně použita k dobru i ke zlu. Ďábel mi jednou řekl, že v pekle se to hemží ženami, které byly na zemi obdivovány pro svou krásu. I krása je Boží dar a může být použita k dobru i ke zlu. Svatá Klára byla velice krásná žena. Bůh nikoho do pekla neposílá. Je to jen vina toho kterého člověka, když se vzepře proti Bohu nebo žije v hříchu. Jde do pekla po vlastních nohou.

Ale jak můžeme mluvit o posedlosti, když je člověk
svobodný?

Ďábel má mimořádnou schopnost v některých případech obsadit tělo. Tělo, nikoliv duši. Jsou lidé, kteří se upisují Satanu. Je to jejich svobodná vůle.

Jestliže mám svobodnou vůli, je možné, aby mě ďábel napadl proti mé vůli?

Je to možné. Když se dobrovolně upíšete okultismu, u mágů, satanistů atd. Pak se dobrovolně otevírají cesty ďáblu. Také je možné, že tě někdo bez tvého vědomí dá proklít. Třeba proto, že ti závidí tvé místo nebo tě chce zruinovat. Když se obrátí na čaroděje, který je ve spojení s ďáblem, může tě proklít. Onemocníš nebo nemůžeš pracovat. Pokud žijete v souladu s Bohem, je to mnohem těžší vás zaklínat. Jsou také mágové, kteří nevyslovují žádné kletby, pouze něco přičarují. Říká se tomu bílá magie. Mnoho čarodějů nepraktikuje černou magii, protože se bojí bumerangového efektu. Kletba neodejde, nýbrž se obrátí proti nim. I to je možné.

Proti kletbám není nějaká dokonalá ochrana?

Ne, dokonalá ochrana neexistuje. Svatá Miriam, karmelitánka, jediná Arabka mezi svatými, byla za svého života dvakrát posedlá. Potřebovala exorcismus. Jistě to nebyla její volba.

Mohl by být posedlý i Svatý otec?

Teoreticky ano. On však má celý zástup andělů strážných. Pokud by ovšem žil v těžkém hříchu… Ale takový případ se v dějinách nestal. I Alexander VI., který je pokládán za nejhoršího ze všech papežů, byl velice oddán Panně Marii a většiny omylů se dopustil před svým jmenováním papežem. Jako papež nevydal žádný dokument, který by byl v rozporu s naukou. Jako papež byl z velké části korektní. Ale teoreticky je to možné. Když mohli být posedlí světci, pak je to možné i u Svatého otce.

Jak může ďábel někomu bránit, aby nevstoupil do kostela?

Posedlí toho fyzicky nejsou schopni. Démon obsazuje tělo, hlas i inteligenci a svobodu. Ale jen fyzicky, nikoliv duchovně. Duši nemůže obsadit.

Ale ďábel není cítit sírou?

Zpravidla necítíme nic. Ale někdy plivají. Vyplivují i věci. Mám zde více než kilogram kovových předmětů, které lidé vyplivli. Tak dlouhé hřebíky Amorth ukázal délku prstu žiletky. Tyto věci se materializují v okamžiku, kdy vycházejí z úst. Předtím je nebylo možno zjistit ani rentgenovými paprsky.

Viděl jste je na vlastní oči?

Ano. Jeden vysoký mladý muž, který byl nakonec zcela osvobozen. Šel včera kolem a já jsem mu řekl, že s hřebíky, které vyplivl, bychom mohli otevřít železářství.

Má ďábel inteligenci?

Ďábel je vůbec inteligentní. Obdržel inteligenci ještě jako anděl. Známe devět andělských kůrů. Ti poslední jsou cherubové a serafové, ti první archandělé. Od Pavla známe jejich řád. Andělé mají velmi silnou hierarchii. Nejvyšší je Michael. A nejvyšší ďábel je Satan. Ale mezi anděly je hierarchie lásky. Milují se navzájem a milují Boha. Jejich cíl je dobro, u démonů naopak zlo. Často jsem se ptal démona: Proč neodejdeš? Odpověděl: Protože Satan mi to zakázal. Když odejdu a nesplním úkol, Satan mě potrestá.

Někdy se mluví o levitaci

Vyskytuje se, ale ne často. Vzpomínám si na případ jednoho sedláka, bylo to v době mých začátků. Potřeboval jsem šest mužů, aby ho udrželi. Bylo to v únoru. Přišel ke mně a řekl. Jsem Lucifer, král štírů a hadů. A plivl mi do tváře. Mluvil anglicky, i když jinak znal jen dialekt a neuměl správně italsky. Vznášel se takto vysoko. (Ukázal asi výšku láhve nad stolem.) Volal: Odejdu 21. července. To bylo velice brzy. Obyčejně k tomu potřebuji celé roky. Měl jsem případy trvající šestnáct i osmnáct let. Některé případy nejsou vůbec dokončeny, přicházejí dvakrát za rok. Ale jinak mohou vést normální život, někdy s malými poruchami, ale jinak… U jedné ženy mi démon řekl, že mizí 8. prosince, na mariánský svátek. Měli jsme ten den sezení, které trvalo pět a půl hodiny, a zdálo se, že všechno je skončeno. Ale za týden bylo všechno jako dříve. Zeptal jsem se ho: Proč jsi mi uvedl špatné datum? Obelstil jsem tě. Copak nevíš, že jsem od přirozenosti lhář? Neřekli ti, že nikdy nemluvím pravdu? Vypadal jsem jako hlupák.

Je zlo i v politice?

Velmi často. Ďábel se s oblibou zmocňuje těch, kteří mají velkou odpovědnost, průmyslníků a politiků. Nejraději má kněze. Když kněz propadne hříchu, je to jako dominoefekt. Hitler a Stalin byli nepochybně posedlí ďáblem.

Podle čeho tak soudíte?

Zahubili miliony lidí. V evangeliu stojí: Podle ovoce poznáš strom.

Mohl by zde pomoci exorcista?

Nic by to nepomohlo, protože Hitler i Stalin si byli plně vědomi toho, co dělají. Nebyla to posedlost ve vlastním slova smyslu, nýbrž trvalé naslouchání vnuknutí démona. Nazval bych to vexace.

Proč je při exorcismu důležité nazývat ďábla jménem?

To je to první, na co se démona ptám: Jak se jmenuješ? Často to nechce říct. Někdy je třeba několika sezení. Jakmile prozradí své jméno, je snáze napadnutelný.

Jaká jména používají

Jsou to odborné názvy z Bible, Satan, Belzebub. Pak jsou i jména z jiné tradice. Lucifer z Bible nepochází, Zabulon je název jednoho izraelského kmene. Ale ta jména jsou rozličná.

Na co se démona ptáte?

Nesmíme klást idiotské otázky, třeba zda Řím vyhraje nad Laziem a podobně. Klademe otázky, které přímo souvisejí se spásou. Tedy především jméno, pak den vstupu, důvod, proč přišel, zda ho někdo poslal, zda jde o osobu, která se upsala ďáblu, zda nejde o kletbu. V devadesáti procentech je příčinou posedlosti prokletí. Zbytek jsou satanské sekty, účast na spiritistických sedánkách nebo magii.

Chtěl bych vědět více o kletbách

Jsou případy, kdy je někdo prokletý od narození. Kletby mohou být vysloveny i později a mohou vést k vážným onemocněním. Přišla za mnou jedna sedmnáctiletá, které nemohli pomoci ani na významné psychiatrické klinice. Nebylo to psychické utrpení, ale kletba. Říkám všem, aby se nejdříve ptali na radu lékařů a psychologů. V mnoha případech jde o přirozené příčiny, schizofrenie, hysterie.

Často jsou to psychiatři, kteří mi posílají své pacienty. Jen tam, kde nemůže pomoci žádná terapie ani lék, když zlo se stává ještě větším, pak mají přijít. Upřímně řečeno, nejsou to vždy kletby, nýbrž přirozené choroby, pro které ještě medicína nenašla účinné prostředky.

Mezi exorcistou a psychiatrem není tedy konkurence?

Ne, jsou zde rozdílné symptomy. My spolupracujeme. Psychiatr říká, zda jde o symptomy psychické nemoci, exorcista, zda jde o symptomy kletby. Může rozlišit, zda se jedná o svěcenou nebo nesvěcenou vodu, zda je obrázek požehnaný, nebo ne. Je totiž možno proklít i předměty.

Můžete určit, zda nejsem prokletý?

To trvá jen několik minut, jen prostá modlitba. (Klade mi na čelo ruku, chladnou a těžkou jako mramor. Vyslovuje latinskou modlitbu.) Prokletý by nyní musel padnout na kolena.

Kde pracujete?

Zakázali mi provádět exorcismy zde, protože je to pro lidi příliš hlučné. Křik ruší. Používám budovu benediktinů na Via Baldelli.Tamní kněz je mi vděčný. Křik připomíná jeho spolubratřím existenci démonů. Dříve se exorcismy prováděly veřejně, dnes je to kněžím nepříjemné a dělají to s velkým utajením. To je chyba. Pro své exorcismy mám nyní kostel na Via Emanuele Filiberti, který se po ranní mši uzavírá a otevírá se opět odpoledne. Mám tam v úterý a v pátek těžké případy. Mám tam pět až šest pomocníků. To je kvůli těm, kteří křičí nebo jsou násilníci. Zde provádím exorcismy jen s těmi, kteří nejsou divocí a neruší.

Kolik pacientů máte?

Jsem jediný exorcista, který pracuje sedm dní v týdnu včetně Vánoc a Velikonoc, od rána až do odpoledne. Za 21 let jsem provedl více než 7000 exorcismů. Když jsem by mladší, bylo to patnáct, šestnáct exorcismů denně. Nyní jsem musel trochu polevit. Podívejte se na můj termínový kalendář. Všechno je plné. Měl bych jednotlivé případy vidět každý týden, a vychází to jednou za měsíc.

Jste schopen ihned rozeznat posedlost?

Ne, každý případ je zvláštní. Někdy si připadám jako začátečník. Přirozeně, mám více zkušeností než jiní. Pokaždé se svěřuji Duchu Svatému jako služebník k použití.

Co pomáhá proti démonům?

Nejlepší prostředek je mše svatá, alespoň v neděli, včetně svatého přijímání, a každodenní návštěva kostela. Když někdo žije ve hříchu nebo měl potrat, řeknu mu: Nejdříve se vyzpovídej. Není možno provádět exorcismus, dokud člověk žije ve hříchu.

VATICAN magazin

Další položky

RSS | mapa stránekna začátek stránky