Titulní stranka Křížová cesta Pán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé

Pán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé

Pán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé

III.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Pane chceme rozjímat nad tvým bolestným utrpením a děkovat ti za všechno co jsi pro nás udělal.

Náš Pán padá pod křížem a lidé ho kopou, plivají mu do tváře a zachází s ním jako se zločincem. A přitom náš Pán je tak miluje a všechno to utrpení snáší pro ně, pro tvrdost jejich srdcí, mého srdce..

Pane Ježíši, jak by bylo matce, která by vychovala v lásce své dítě a dala mu všechno co měla, milovala ho jako sama sebe a dítě by k ní přišlo, plivlo jí do tváře a odešlo pryč..

A ty Pane jehož láska k nám je nekonečná si tento pocit zažíval mnohokrát. Mrzí mě Pane, že jsem tě zklamal a chci upřímně od srdce říci: “LITUJI“ a chci už od dnešního dne začít s tebou.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


IV. Pán Ježíš se setkává s Pannou Marií


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky