Titulní stranka Křížová cesta Šimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

Šimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

Šimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

V.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš čekal projev lásky, ale Šimon byl přinucen Ježíšovi pomoci. Tato pomoc utrpení Ježíše výrazně nezmenšuje, ale pro Ježíše úsměv, slovo, gesto, trošku lásky postačí k tomu aby mohl vylít své nekonečné milosrdenství. O několik let později jsou Šimonovi synové velice váženými křesťany. A to vše se stalo tímto nečekaným setkáním s křížem. Ježíš vyhledává nás a bývá nalezen těmi kdo ho nehledali.

Spousta nemocí, zdravotních problémů, starostí o nemocné v rodině, depresí a dalších obtíží jakéhokoliv druhu. To jsou všechno naše bolesti, utíkejme se v těchto chvílích k našemu Pánu. Až nám bude těžko a budeme ležet v posteli, uchopme růženec a v duchu se modleme a prosme Pána o pomoc. Modlitba dělá zázraky.

Náš Pán nás chce zachránit, proto nás hledá jako pastýř své ztracené ovce. Nyní když víme, že nás Ježíš hledá a mnohé z nás nalezl tak mu za to poděkujme. Poděkujme mu skutky, obětí , pravdou, tím, že se budeme snažit dělat dobro a jít po cestě lásky, pravdy a plnit vůli našeho Nebeského Otce.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


VI.Veronika podává Pánu Ježíši roušku


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky