Titulní stranka Křížová cesta Pán Ježíš umírá na kříži

Pán Ježíš umírá na kříži

Pán Ježíš umírá na kříži

XII.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Na hoře na kříži je napsán důvod proč byl Ježíš ukřižován : Ježíš Nazaretský židovský král. A ti co procházeli kolem ho uráželi a říkali, že jestli je opravdu král, ať sestoupí z kříže.

Spolu s Pánem jsou ukřižováni dva lupiči. Jeden z nich říká, že Ježíš neudělal nic zlého a potom ho skromně prosí, aby na něj pamatoval až bude v království svého Otce. Ježiš mu říká, že ještě dnes se tak stane.

Tento zloděj si uvědomil, že on sám by si zasloužil to, co prožívá Ježíš a litoval toho co udělal, a tim si otevřel bránu do nebeského království.

Nauč nás Pane, prosíme, upřímně litovat hříchu a dej nám poznat vše, čím tě znovu přibíjíme na kříž.

Jak krásný projev lásky našeho Pána. Zloděj, který Ježíšovi způsobil utrpení je ospravedlněn. Náš Pán trpící stále myslí na nás.. I přesto, že má hřebíky v rukou , lidé na něj plivají a posmívají se mu, on myslí na nás a chce pro nás to nejlepší. Myslíme i my na druhé ? Milujeme i my druhé tak jako Pán miluje nás ?

Pane, dej nám prosíme milost, abychom milovali druhé a byli schopni pro ně obětovat život tak, jako jsi to udělal ty pro nás.

Pane,dej nám prosíme, odvahu zemřít hříchu a žít pro tebe a pro druhé.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


XIII. Pán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče Panny Marie


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky