Titulní stranka Křížová cesta Pánu Ježíši berou šat

Pánu Ježíši berou šat

Pánu Ježíši berou šat

X.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Ještě předtím než Ježíše svléknou, dávají mu pít víno spolu se žlučí, aby zmírnili jeho bolest. Po ochutnání Ježíš vyplivne tento nápoj, aby ukázal , že o to nestojí. On šel na smrt ze své svobodné lásky. Potom Ježíšovi berou jeho šat a na jeho těle není nic zdravého. Je to skutečný obraz utrpení.

Pane, chceme ti tvůj šat znovu obléci, a to tím způsobem, že budeme žít život, který máme jen díky tobě v čistotě, že se zřekneme všeho co máme i vlastní vůle.

Dej nám Pane prosíme milost a síly dost, ať zvládneme přemoci naši slabost. Ať hříchů máme co nejméně a skutků lásky co nejvíce, abychom mohli oslaviti skrze tebe, Otce Našeho Nebeského a jíti do nebe.

Je duchaplné rozjímat o utrpení Páně a prosit ho o milosti a odpuštění hříchů, ale když pak přijde řada na nás jsme schopni se zapřít a jít s Pánem ? Pane, dej nám prosíme milost, ať dáváme a odpouštíme, protože tak poznáme, co jsi pro nás opravdu udělal, když ses za nás obětoval na kříži.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


XI. Pán Ježíš je přibíjen na kříž


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky