Titulní stranka Křížová cesta Pán Ježíš je přibíjen na kříž

Pán Ježíš je přibíjen na kříž

Pán Ježíš je přibíjen na kříž

XI.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Nyní přibíjejí Ježíše na kříž a potom ho s křížem zvedají.

Ježíš říká: Otče odpusť jim, neboť nevědí co činí. Je to láska, která přinesla Ježiše na kříž.
A i na kříži všechny jeho gesta a slova jsou z lásky, která je klidná a silná.

Ježíš prochází utrpením, protože chce toto všechno trpět pro tebe a pro mne. A my, jsme s Ježíšem ? Velmi pravděpodobně přijde čas, kdy sám před křížem budeš plakat. Nesnaž se přestat, ale snaž se, aby tento pláč v tobě vzbudil pevné předsevzetí.

Náš Pán tak silný, trpící pro nás, a my…často zbabělci…On milující a my na něj často zapomínáme…on nás prosí a my ho zapíráme. On věčný kněz s rukama široce otevřenýma trpí vše, co je možno trpět a my si stěžujeme na nejmenší ponížení, pokoření, neprosazení našeho názoru…

Kříž je více než obraz někoho koho miluješ – rodiče, děti, žena.. On je všechno, tvůj Otec, Bratr, Přítel, Bůh, ta největší láska, kterou máš.

Pane, prosíme tě, pro všechny tvé zásluhy a tvou nekonečnou lásku k nám, kterou si nezasloužíme, aby jsi proměnil naše srdce. Prosíme tě o to skrze neposkvrněné srdce Panny Marie se všemi jejími bolestmi , které prožívala během této bolestné cesty.

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


XII. Pán Ježíš umírá na kříži


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky