Titulní stranka Křížová cesta Pán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma

Pán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma

Pán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma

VIII.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Za ním šel velký zástup lidu, i ženy, které nad ním naříkaly a plakaly. Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Jeruzalémské dcery, neplačte nade mnou! Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi, přijdou totiž dny, kdy se bude říkat: Blahoslavené neplodné, životy, které nerodily, a prsy, která nekojily! Tehdy lidé začnou říkat horám: Padněte na nás! A pahorkům: Přikryjte nás! Neboť když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" Pane, pokud ty jsi ten zelený strom a tak mnoho trpíš a přitom jsi nevinný, co se stane s těmi kdo páchají zlo a žijí v hříchu ? Pane, prosíme tě pro všechno co jsi pro nás podstoupil, aby se žádná duše Bohem stvořená nestala stromem suchým, ale aby přinášela lásku a dobro.

Světci by propukli v pláč rozjímajíc nad tvým utrpením Pane, zatím co já… Možná vy a já jsme pouze svědky scén, které se staly, ale opravdu tím nežijeme.

Náš dobrý Pán prochází kolem nás a pokud se na něj podíváme, budeme mu naslouchat, neodmítneme ho, bude nás učit jak dát všemu co děláme nadpřirozený smysl.

Jestliže milujeme našeho Pána, tak v našem srdci bude místo pro každého.

Dej nám Pane prosíme, alespoň trošku z lásky , kterou máš ty k nám.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


IX. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky