Titulní stranka Křížová cesta Pán Ježíš je ukládán do hrobu

Pán Ježíš je ukládán do hrobu

Pán Ježíš je ukládán do hrobu

XIV.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Matka našeho Pána, naše Matka a ženy, které byly s Ježíšem se rozcházejí. Je noc.. Nyní je vše u konce. Dílo naší spásy bylo dokončeno. Od této chvíle jsme Boží děti, protože Ježíš pro nás zemřel a jeho smrt nás zachránila od smrti věčné.

Patříme Ježíšovi, byli jsme vykoupeni za drahou cenu.

Nyní je nutné, aby jsme umřeli sami sobě skrze pokání, umrtvování našich vášní, všeho špatného a Kristus mohl žít v nás skrze lásku. Potom můžeme kráčet ve stopách našeho Pána s touhou spasit celé lidstvo.

Obětovat náš život pro druhé, to je způsob jak následovat Ježíše Krista a stát se tím nejmenším služebníkem všem.

Pospěšme společně obejmout tělo našeho Pána s láskou v našem srdci. Odstraňme hřebíky z rukou a nohou Ježíše nápravou života a umrtvením našich vášní, tužeb, pýchy… Zabalme a uctěme jeho tělo tím, že budeme žít život v čistotě.

Dej nám Pane, prosíme, tuto milost pro své nekonečné milosrdenství, utrpení, zásluhy a lásku k nám.. Dej nám milost, ať vytrváme až dokonce, ať tě neopustíme, když přijdou soužení, ať tě máme v živé skále v naší hrudi, kde nám tě nikdo nemůže vzít a jdeme s tebou v úplné odevzdanosti, lásce a důvěře.

Děkujeme ti Pane za každou sekundu v našem životě, ve které myslíme na tebe. Děkujeme za mši svatou, za svatou zpověď, za sílu k modlitbě, postu…Nauč nás, prosíme, jak si tvého daru vykoupení, za cenu tvého nesmírného utrpení, více vážit, jak máme správně prožívat mši svatou, jak se postit, modlit,zpovídat, litovat hříchu, milovat druhé, dávat, obětovat se.....

Díky Bože.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..

Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky