Titulní stranka Křížová cesta Pán Ježíš se setkává s Pannou Marií

Pán Ježíš se setkává s Pannou Marií

Pán Ježíš se setkává s Pannou Marií

IV.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Až při setkání s Pannou Marií Pán vstává ze země a jejich pohledy se setkávají. Matka vidí svého syna, jak se svíjí v mukách a bolestech a její srdce je mečem protnuté.

Láska Panny Marie dodává Ježíšovi sílu nejen vstát, ale pokračovat dále v této bolestné cestě, kterou jde dobrovolně jen kvůli nám. On trpí nekonečně abychom mohli dostat život věčný. Přes všechny bolesti láska a víra vítězí.

I my chceme s Pannou Marií Ježíše potěšit, a to tím, že vždy přijmeme jeho kříž a vůli našeho Nebeského Otce. Jedině tak okusíme dary kříže našeho Pána a budeme ho s láskou nosit po této zemi.

Ježíš a jeho matka nás neopustí a vždy když budeme potřebovat, tak nám dají pocítit svou blízkost. Pojďme společně s Pannou Marií.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


V. Šimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky