Titulní stranka Křížová cesta Pán Ježíš je odsouzen k smrti

Pán Ježíš je odsouzen k smrti

Pán Ježíš je odsouzen k smrti

I.

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

Je po desáté hodině a soud se blíží ke konci, nejsou žádné důkazy o tom, že by Ježíš udělal něco špatného. I soudce ví, že mu Ježíše vydali ze závisti, ale neví co udělat, a tak se rozhodne pro absurdní krok a dává lidu vybrat, zda chtějí aby byl propuštěn Barabáš, usvědčený za zloděje a vraha a nebo Ježíš, který o sobě říká, že je Kristus. Lidé si vybírají Barabáše a Ježíš je odsouzen k smrti na kříži.

Pane kde jsou nyní tvoji přátelé ? Ty co jsi vyléčil, těm co jsi přinesl radost ? Kde jsou ? Opustili tě… Toto opouštění se děje už po dva tisíce let…My všichni utíkáme od kříže, od tvého Svatého Kříže.

Krev, osamocenost,muka a nenasytný hlad po záchraně duší. To jsou dvořané shromážděni kolem tvého trůnu.

Náš Pán trpí pro nás. Je tichý, nic neříká, neboť nechce mít nic společného se spravedlností tohoto světa. Jestliže je zde tolik odporu k pravdě na mnoha místech, zůstaňme tiší, modleme se a čekejme.

Otče náš…Zdrávas Maria…Sláva Otci..


II. Pán Ježíš přijímá těžký kříž


Další zastavení

 Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky