Titulní stranka Křížová cesta Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře

Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře

Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře


Pán Ježíš jde spolu s učedníky do Getsemanské zahrady, kde strávil hodiny v modlitbě, vybízí je, aby zůstali s ním, pak si kleká co by kamenem dohodil před svým Otcem, aby začal nejbolestivější a nejštědřejší modlitbu, která kdy na zemi byla modlena.

On, který je nevinný, svatý a neposkvrněný musí být obviněn a vzít na sebe naše hříchy. To mu působí smrtelné úzkosti a nutí ho říkat : “Transeat, Transeat a me calix iste!“ Nechť mě tento kalich hořkosti mine. V ten samý moment si, ale uvědomuje , že pokud se nevydá za naše hříchy tak budeme ztraceni. I přesto všechno co musí podstoupit s mocných úsilím heroické lásky říká : “Fiat“

Pán Ježíš se modlí v zahradě k Otci a říká : “ Zde jsou tvé děti, já tvůj jediný syn beru místo hříšníků, aby oni mohli vzít mé místo a skrze milost se stát tvými dětmi. Otče ztrestej mě a dej pokoj a odpuštění hříšníkům, dej mi smrt a jim život, opusť mě a hříšníkům dej dokonalé požehnání a věčné spojení s tebou, hle zde jsou tvé děti Otče, obejmi je. Moje krev je činí čistými, krásnými a hodnými tebe Otče. Pamatuj Otče , že jsem se ponížil a stal člověkem aby lidstvo mohlo být hodno Boha.

Děkujeme ti, Pane Ježíši, za všechno co jsi pro náš udělal. Co by jsme řekli našemu Pánu kdybychom byli spolu s ním v Getsemanské zahradě ? Můžeme si stěžovat, když se potkáme v životě s utrpením ? Bůh s námi přece zachází jako s vlastním synem. Je to jistě znamení našeho synovství. Chceme Pána zvednout ze země a říci mu, Ježíši miluji tě, Ježíši miluji tě, Ježíši miluji tě, chci aby tě každý miloval, chci obětovat svůj život aby si byl milován. Chci přinést jakékoliv utrpení hlavně když budeš milován…Ale když se sám nad sebou zamýšlím, skutečně miluji oběť skutečně nabídnu Pánu sebezapření ? Odřeknu si všechno pro Pána ? O dobrý Ježíši stydím se za odpověď, ale zde ve škole smutku, utrpení a nekonečné lásky jsem připraven učit se jak ztratit sebe sama a obětovat se pro lásku k tobě.

Srdce Ježíšovo, snášející smrtelnou úzkost a smrtelné muky, děkuji ti za to všechno skrze tvou přesvatou a přebolestnou, Matku Marii.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…


I. Pán Ježíš je odsouzen k smrti


Další zastavení

IPán Ježíš je odsouzen k smrti
IIPán Ježíš přijímá těžký kříž
IIIPán Ježíš padá pod těžkým křížem poprvé
IVPán Ježíš se setkává s Pannou Marií
VŠimon přinucen vojáky pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
VIVeronika podává pánu Ježíši roušku
VIIPán Ježíš padá pod křížem podruhé
VIIIPán Ježíš potkává plačíci ženy z Jeruzaléma
IXPán Ježíš padá pod křížem potřetí
XPánu Ježíši berou šat
XIPán Ježíš je přibíjen na kříž
XIIPán Ježíš umírá na kříži
XIIIPán Ježíš je sundaván z kříže a pokládán do náruče P. Marie
XIVPán Ježíš je ukládán do hrobu
XVKaple Svatého Ducha, která stojí mezi X. a XI. zastavením křížové cesty
XVIKřížová cesta ve Vlachově Březí
XVIIPohled do okolí

RSS | mapa stránekna začátek stránky