Titulní stranka Modlitby Litanie k Nejsvětějšímu jménu Ježíš

Litanie k Nejsvětějšímu jménu Ježíš

LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU JMÉNU JEŽÍŠ

 • K: Pane, smiluj se.
 • L: Pane, smiluj se.
 • K: Kriste, smiluj se.
 • L: Kriste, smiluj se.
 • K: Pane, smiluj se.
 • L: Pane, smiluj se.
 • Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
 • Bože Synu, vykupiteli světa,smiluj se nad námi
 • Bože Duchu svatý,smiluj se nad námi
 • Bože v Trojici jediný,smiluj se nad námi
 • Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se nad námi.
 • Ježíši, odlesku Boha Otce,
 • Ježíši, blesku světla věčného,
 • Ježíši, králi slávy,
 • Ježíši, slunce spravedlnosti,
 • Ježíši, Synu Panny Marie,
 • Ježíši, hodný veškeré lásky,
 • Ježíši, nejpodivuhodnější,
 • Ježíši, Bože silný,
 • Ježíši, Otče budoucího věku,
 • Ježíši, anděli veliké rady,
 • Ježíši, nejmocnější,
 • Ježíši, nejtrpělivější,
 • Ježíši, nejposlušnější,
 • Ježíši, tichý a pokorný srdcem,
 • Ježíši, milovníku čistoty,
 • Ježíši, milovníku náš,
 • Ježíši, Bože pokoje,
 • Ježíši, původce života,
 • Ježíši, příklade ctností,
 • Ježíši, horliteli duší,
 • Ježíši, Bože náš,
 • Ježíši, útočiště naše,
 • Ježíši, otče chudých,
 • Ježíši, poklade věrných,
 • Ježíši, pastýři dobrý,
 • Ježíši, světlo pravé,
 • Ježíši, moudrosti věčná,
 • Ježíši, dobroto neskonalá,
 • Ježíši, cesto naše a živote náš,
 • Ježíši, radosti andělů,
 • Ježíši, králi patriarchů,
 • Ježíši, mistře apoštolů,
 • Ježíši, učiteli evangelistů,
 • Ježíši, sílo mučedníků,
 • Ježíši, světlo vyznavačů,
 • Ježíši, čistoto panen,
 • Ježíši, koruno všech svatých,
 • Milostiv nám buď, odpusť nám,– Pane.
 • Milostiv nám buď, uslyš nás, Pane.
 • Ode všeho zlého vysvoboď nás, Ježíši.
 • Od každého hříchu
 • Ode všeho hněvu
 • Od úkladů ďáblových
 • Od ducha smilného
 • Od věčné smrti
 • Od zanedbávání Tvých vnuknutí
 • Pro tajemství svého svatého vtělení
 • Pro své narození
 • Pro své mládí
 • Pro svůj božský život
 • Pro svou práci
 • Pro svou nesmrtelnou úzkost a umučení své
 • Pro svůj kříž a svou opuštěnost
 • Pro své bolesti
 • Pro svou smrt a svůj pohřeb
 • Pro Tvé zmrtvýchvstání
 • Pro Tvé nanebevstoupení
 • Pro tvé ustanovení Nejsvětější svátosti
 • Pro Tvé radosti
 • Pro svou slávu
 • Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.( 3×)
 • K: Ježíši, uslyš nás.
 • L: Ježíši, uslyš nás.
 • K: Ježíši, vyslyš nás.
 • L: Ježíši, vyslyš nás.
 • Modleme se :
 • Pane Ježíši, Ty jsi řekl : proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno; žádáme Tebe, uděl nám , prosíme, vroucnost své božské lásky, abychom celým srdcem, slovem i skutkem Tebe milovali a v chválení Tebe nikdy neustávali.

Dej, Pane, ať máme k Tvému svatému jménu úctu a spolu lásku ustavičnou, neboť nikdy nezbavuješ ochrany ty, kteří Tě nepřestávají milovat. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky