Titulní stranka Modlitby Litanie k svaté Faustyně, apoštolce Božího milosrdenství

Litanie k svaté Faustyně, apoštolce Božího milosrdenství

 • Pane, smiluj se. — Pane, smiluj se.
 • Kriste, smiluj se. — Kriste, smiluj se.
 • Pane, smiluj se. — Pane, smiluj se.
 • Bože, náš nebeský Otče, — smiluj se nad námi.
 • Bože Synu, vykupiteli světa, — smiluj se nad námi.
 • Bože Duchu Svatý, — smiluj se nad námi.
 • Bože v Trojici jediný, — smiluj se nad námi.
 • Svatá Maria, — oroduj za nás.
 • Svatá Faustyno, živý svědku milosrdenství nebeského Otce, oroduj za nás.
 • Svatá Faustyno,pokorná služebnice Ježíše – vtěleného Milosrdenství,
 • Svatá Faustyno,poslušný nástroji Ducha Utěšitele,
 • Svatá Faustyno, důvěřující dcero Matky Milosrdenství
 • Svatá Faustyno, důvěrnice poselství o Božím milosrdenství
 • Svatá Faustyno, věrná zapisovatelko Ježíšových slov
 • Svatá Faustyno, velká apoštolko Božího milosrdenství
 • Svatá Faustyno, správkyně u Boha bohatého milosrdenstvím
 • Svatá Faustyno, Boží dare pro celý svět
 • Svatá Faustyno, nacházející Stvořitelovu dobrotu v každém stvoření
 • Svatá Faustyno, velebící Boha v tajemství vtělení
 • Svatá Faustyno, mající účast na Pánově utrpení a zmrtvýchvstání
 • Svatá Faustyno, průvodkyně na Ježíšově křížové cestě
 • Svatá Faustyno, setkávající se s Ježíšem ve svátostech
 • Svatá Faustyno, sjednocená s nebeským Snoubencem ve své duši
 • Svatá Faustyno, nadšená Božím milosrdenstvím v Mariině životě
 • Svatá Faustyno, milující Církev, mystické tělo Kristovo
 • Svatá Faustyno, silná pravou vírou
 • Svatá Faustyno, vytrvalá nezlomnou nadějí
 • Svatá Faustyno, planoucí vroucí láskou
 • Svatá Faustyno, krásná pravdivou pokorou
 • Svatá Faustyno, prostá čistou důvěrou
 • Svatá Faustyno, vzore plnění Boží vůle
 • Svatá Faustyno, příklade obětavé služby
 • Svatá Faustyno, starostlivá ochránkyně kněží a řeholníků
 • Svatá Faustyno, ochrano dětí a mládeže před zlem
 • Svatá Faustyno, naděje lidí skleslých a zoufajících si
 • Svatá Faustyno, posilo nemocných a trpících
 • Svatá Faustyno, upevňující důvěru v srdcích umírajících
 • Svatá Faustyno, obětující se za hříšníky
 • Svatá Faustyno, horlitelko za spásu všech lidí
 • Svatá Faustyno, přímluvkyně duší trpících v očistci
 • Svatá Faustyno, vyprošující Boží milosrdenství pro celý svět
 • Beránku Boží, který snímáš hříchy svět, smiluj se nad námi. (3×)

P: Oroduj za nás, svatá Faustyno,

V: abychom životem a slovem hlásali světu poselství Milosrdenství.

Modleme se:

Milosrdný Bože, přijmi naše díkuvzdání za dar života a poslání svaté Faustyny a na její přímluvu nám pomoz růst v důvěře k Tobě a v milosrdenství vůči bližním. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky