Titulní stranka Modlitby Modlitba před spaním

Modlitba před spaním

Kriste, ty jsi den a světlo,

osvěcuješ noční temno,

věříme, žes Světlo světel, všech věřících osvětitel.

Prosíme tě, ó Pane náš, této noci buď naše stráž,

ať spočineme v lásce tvé, dopřej nám chvíle pokojné.

Když unavené oči spí ať srdce dál u tebe bdí,

a ty mocnou chraň pravicí všechny tebe milující.

Ježíši Kriste, při nás stůj, zlé úklady od nás vzdaluj, vykoupil jsi nás krví svou, buď naší stálou záštitou.


Na lože jdouce, k tobě se modlíme, a tebe vroucně, Pane náš, prosíme,

v pokoji spáti dej, odpočívati,

ve zdraví vstáti.

Všechny duchy zlé rač od nás zahnati,

anděly svaté k ochraně nám dáti,

kdykoliv bdíme a také když spíme, ať tě chválíme.

Chvála buď tobě, Bože, Králi věků, přijmi ji, Pane, od svých služebníků,

i od nás hříšných, bídných a nehodných, shlaď všechen náš hřích.

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky