Titulní stranka Modlitby Ranní chvála

Ranní chvála

Svatá Trojice, Bože,

ty jsi nám ráčil dát,

že jsme ze svého lože, zdraví zas mohli vstát,

Z lásky jsi nás stvořil,

když jsme padli, vykoupil,

na křtu jsi nám milost dal, za dědice přijal.

K dobrému sílu dej, vytrvat nám pomáhej,

chceme tě vždycky chválit, tobě věrně sloužit.

Chvalte Pána společně, měšťané nebeští,

všichni také srdečně, národové zemští.

Chvalte Pána, hvězdy, nebe, země i vody,

ptactvo, zvěř i stromoví a všechno stvoření,

za to dobrodiní, jež on nám i všem činí;

učí, spravuje, chrání

v pracích i ve spaní.

V práci nás i každého Duchem svatým spravuj,

hřešení všelikého milostivě zbavuj,

hanby, pádu, škody

na zdraví, zlé příhody

i vší ďábelské zlosti,

při smrti náhlosti.

Pokorně prosíme, k tvé milosti hledíme,

o tvé dobrotě víme, té se poroučíme.

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky